Pályázati felhívás Középiskolai tanulmányi programban való részvételre
KRG, 2016. november 01.
Pályázatok

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok mentén Bács-Kiskun megyében, kiemelten Kecskeméten a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása érdekében pályázatot ír ki középfokú iskolai képzésében (gimnázium, szakközépiskola) résztvevő 11., 12., 13.-os diákok részére. 

A PROGRAM ISMERTETÉSE

A pályázatra jelentkezhetnek Magyarországon vagy a Kárpát-medencében jelenleg középfokú oktatási intézményben (gimnázium, szakközépiskola) tanuló 11., 12., 13.-os diákok rövid pályamunka benyújtásával az alábbi témákban:

 • Kecskemét imázsa, a városkép alakítása

 • Sikeres vállalkozás Kecskeméten

 • Online határidős kereskedés – fix zsebpénz vagy hazardírozás?

 • Az euró bevezetésének előnyei és hátrányai Magyarország számára

 • A technológia fejlődésének hatása a gazdaságra

 • Hit és üzlet

 • Diákhitel a világban és alternatívái

 • A nagy világvallások (kereszténység, iszlám, hinduizmus, judaizmus, kínai hagyományos vallások) gazdasági élettel kapcsolatos tanításai – összefoglalás

 • A BrExit hatása az EU-ra (gazdasági, társadalmi szempontból)• A magyar állampolgárok külföldi munkavállalásának előnyei, hátrányai (a munkavállaló és az anyaország szempontjából)

A középiskolai pályázatra korábbi fordulókban beküldött pályamunkákkal újra pályázni nem lehet, még átírt vagy kibővített formában sem! Ezek a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. Tehát egy pályázó egy témát csak akkor dolgozhat fel, ha korábbi fordulókban még nem tette.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 1. A pályázatra magyarországi vagy kárpát-medencei középfokú oktatásban (gimnázium, szakközépiskola) résztvevő 11., 12., 13. évfolyamos diákok jelentkezhetnek.

 2. A programra magyar nyelven leadott pályázattal lehet jelentkezni, melyet aláírással ellátva, pdf formátumban és postai úton is be kell beküldeni. A pályázatnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

  a
  . Pályamunka pdf formátumban (7-9 db A/4 oldal, kb. 20.000 karakter), névvel, a pályamunka címével és aláírással ellátva;

  b
  . Kézzel írt egy oldalas összegzés a pályamunkáról (témaválasztás indoklása, a dolgozat felépítése), névvel, aláírással ellátva;

  c
  . A középfokú oktatási intézmény által kiállított, a tanulói jogviszonyt igazoló hivatalos dokumentum másolata.

  d
  . Egy rövid bemutatkozás a pályázó családjáról, iskolájáról, jövőbeli terveiről, aláírással ellátva.

  e
  . Pályázati adatlap dátummal és aláírással ellátva.

 3. A pályázatokat 2016. október 10-től november 8-án 24.00 óráig lehet benyújtani e-mailben. A határidő után érkezett pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. Az eredeti dokumentumok postára adásának határideje 2016. november 9-e.

  Beküldési címek:
  palyazat@padmakecskemet.hu
  Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány, 6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 2.

DÍJAZÁS

   A beérkezett pályázatokat bíráló bizottság értékeli és sorolja három kategóriába. A bizottság javaslata     alapján az alapítvány Kuratóriuma hozza meg a végső döntést. A díjazás három kategóriában törté-nik:
    I. kategória: dicsérő oklevél és nettó 45.000 Ft támogatás
    II. kategória: oklevél és nettó 25.000 Ft támogatás
    III. kategória: emléklap

A díjak és oklevelek a PADMA kecskeméti székházában tartott díjátadó ünnepségen kerülnek kiosztásra. A pénzjutalom átadásának feltétele a kiírás 2. pontjában felsorolt 5 db dokumentum hiánytalan beküldése a megjelölt határidőig e-mailben. Az eredeti dokumentumok postára adásának határideje 2016. november 9-e