Régészeti esszépályázat középiskolásoknak
Hofmeister Ákos, 2015. február 10.
Pályázatok

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Régészeti Tanszéke esszépályázatot hirdet középfokú intézmények tanulói számára régészet témakörben.

A pályázat célja, hogy a diákok érdeklődését felkeltse ezzel a középiskolákban kevésbé oktatott tudományággal kapcsolatban.

A pályázat témakörei:

1. Egy híres őskori lelőhely bemutatása, ismertetése (például Trója, Jerikó, Stonehenge)

2. A honfoglaló magyarok fegyverzete és harcmodora

3. Egy, a szerző által szabadon választott vár bemutatása (története, szerkezete, építési periódusai)

4. Móra Ferenc, a régész–író

Beküldési határidő: 2014. október 15.

A pályázat díjazása: az I., II., és III. helyezettek számára értékes könyvcsomag

A dolgozathoz mellékelni kell a pályázó nevét, értesítési címét és telefonszámát, valamint hogy melyik oktatási intézmény tanulója.

A pályaműveket doc vagy pdf formátumban a b.nagykatalin@gmail.com címre várjuk!Az érdeklődők a b.nagykatalin@gmail.com (Pintér-Nagy Katalin, tudományos segédmunkatárs, SZTE BTK Régészeti Tanszék) címen kérhetnek további tájékoztatást.

Ajánlott irodalom

Egy híres őskori lelőhely bemutatása, ismertetése (például Trója, Jerikó, Stonehenge)

Chippindale, Christopher: Stonehenge. Az ötezer éves rejtély. Ford. Szieberth Ádám. Budapest 2005.

Eltűnt városok. Ninive, Jerikó, Trója és a többiek. Budapest 1997.

McCarty, Nick: Trója. Mítosz és valóság a legenda mögött. Ford. Balogh Róbert. Budapest 2004.

Schliemann, Heinrich: Életem, kalandjaim. Önvallomások. Közreadta: Stoll, Alexander. Ford. Mátrai Tamás. Budapest 2000.

A honfoglaló magyarok fegyverzete és harcmodora

Kovács László: Fegyver s vitéz. In: Honfoglaló őseink. Szerk.: Veszprémy László. Budapest, 1996, 81–108

Kristó Gyula: Háborúk és hadviselés az Árpádok korában. Szeged 2003.

László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete. Budapest 1997.

Révész László: Emlékezzetek utatok kezdetére… Régészeti kalandozások a magyar honfoglalás és államalapítás korában. Budapest 1999.

Egy, a szerző által szabadon választott vár bemutatása (története, szerkezete, építési periódusai)

Csorba Csaba: Regélő váraink. Budapest 1997.

Csorba Csaba: Legendás váraink. Budapest 1999.

Csorba Csaba: Rejtélyes váraink. Budapest 2001.

Csorba Csaba: Regényes váraink. Budapest 2002.

Gerő László /szerk./: Várépítészetünk. Budapest 1975.

Móra Ferenc, a régész–író

Lengyel András: A „másik” Móra. Szeged 2005.

Magyar László: Móra Ferenc élete. Budapest 1966.

Móra Ferenc: Utazás a földalatti Magyarországon. Budapest 1935.

Móra Ferenc: Igazlátók. (Válogatta és szerkesztette: Lengyel Dénes) Budapest 1979

A pályaművek formai követelményei

– 6–10 oldalnyi terjedelem,

– Times New Roman betűtípus,

– 12-es betűméret,

– 1,5-es sortávolság,

–a felhasznált irodalmat a dolgozat végén kérjük feltüntetni

Szeged, 2014. szeptember 1.

Pintér-Nagy Katalin

tudományos segédmunkatárs

SZTE BTK Régészeti Tanszék