Tanévnyitó 2017
KRG, 2017. szeptember 20.
Velünk történt

A Kecskeméti Református Gimnázium tanévnyitó ünnepélyén tisztelettel köszöntöm a kedves szülőket, családokat! Köszöntöm a fenntartó egyház elnökségét, intézményeinek vezetőit, tanár- és munkatársaimat, a gyülekezet minden tagját!

Szeretettel köszöntelek titeket, kedves Diákok, akik számára a pihenést, élményeket adó hetek után az iskola kapui újra kinyílnak. Külön üdvözlöm a 20 osztályban tanuló 654 diákunk között az 5 új osztályba érkező 65 hetedikes és 107 új kilencedikes tanulót. A gólyatáborban már valamennyire megismerték egymást, osztályfőnökeiket, hitoktatóikat. Köszönetet mondok mindazoknak, tanároknak, segítő diákoknak, minden közreműködőnek, akik lehetővé tették, hogy gólyahéttel kezdődhessék az új diákok tanéve. Úgy hallottam, és egy rövid találkozás során idén is úgy tapasztaltam, hogy ígéretes gólyasereg száll le az Újkollégiumra, műemlék iskola-palota épületünkre. Hamarosan a hangjukat is hallani fogjuk, prózában és dallammal is.

E tanév elején is azt remélem, hogy Emmausban jó osztályközösségek formálódása vette kezdetét, melyekben az egymás megbecsülése, segítése, szeretete határozza meg a mindennapok hangulatát. Legyetek egymás társai valóban. Ti régiek pedig fogadjátok be szeretettel az iskola közösségébe az új diákokat. Pillanatnyi poénokért ne kockáztassátok, hogy valakit megbántotok, napját, közérzetét, iskolai vagy kollégiumi létét elrontjátok. A felnőtt társadalom mindig lenyomatát képezi a gyermekek, ifjak lelkében és cselekedeteiben. Harcos világunk sokszor ijesztő és ellenségességet gerjesztő képeit zárja ki szívünkből az osztálytárs, iskolatárs, honfitárs, embertárs iránti megbecsülés – legyen szó diákról vagy felnőttről! Mint ahogy a fél millió gyászolva tüntető ember Barcelonában, mi is mondjuk ki, írjuk ki, hogy nem félünk, hogy nem akarjuk bántani egymást. Mondjuk ki: ahogy a világ betegségére is, a mi életünk érzékeny, sajgó vagy kegyetlenül fájó pontjaira is a megoldás a békesség, az együttműködés, végső soron a szeretet, amelytől el nem választható a reménység. „A reménység pedig nem szégyenít meg” sohasem. Az itt ülő diákok többsége pontosan érti, hogy mire utalok. Aki pedig még nem, hegyezze a füleit, tárja ki a szívét a most kezdődő évben, mert most pontosan ezért ül itt, éppen ennek az iskolának a tanévnyitóján, hogy megkapja előbb-utóbb a választ, ezt az ajándékot.

Kedves Végzős Diákok, titeket is külön köszöntelek középiskolai tanulmányaitok utolsó tanévnyitóján. Mozgalmas, erőt próbáló év vár rátok. Meg kell majd hoznotok a végső döntést a továbbtanulásról, és érettségizni-felvételizni fogtok. De vár rátok sok felemelő, életre szóló élmény és feledhetetlen emléket nyújtó esemény is. Hiszen ott a tanév rendjében a szalagavató, a szerenád, a ballagás. Kívánom, hogy mindezeket egységükben tudjátok tekinteni, megélni és értékelni.

Kedves Diákok!

A pihenés, a családi vagy baráti körben eltöltött nyaralás bizonyára élményekkel töltött el és fel benneteket. Aki munkát vállalt – sokan vannak köztetek ilyenek -, az az élet nyári iskolájában is eltöltött néhány hetet vagy hónapot. Bizonyos, hogy nemcsak anyagilag lett gazdagabb, hanem tapasztalatokban is. Talán még az is kiderült, hogy tanulni nemcsak azért érdemes, mert a tudás úgymond hatalom, hanem azért is, mert a társadalom jobban díjazza - bizony szó szerint is - a képzetteket, a tanultakat, mint a képzetleneket.

A gimnázium szervezésében is számos lehetőséget kínáltunk. Terepgyakorlaton, röplabda- és cserkésztáborokban vehettetek részt. Az énekkar a szokásos mátraházi kórustáborban készült remek munkával az új tanévre. Az előbb hallottuk munkájuk eredményét.

A csiperós csapat Szicíliába utazott.

Kerékpár-, illetve hegyi túrán vett részt két csoport.

A nyári élmények után azonban újra eljött az iskolakezdés ideje.

Természetes, hogy mindnyájan valamilyen várakozással tekintünk az új tanév elé.

A végzősök számára nagy a tét, hiszen a tanév végén eldől, hogy hol és hogyan tudják folytatni tanulmányaikat. A tizenegyedikeseknek az év végi jegyeik már pontokat adnak a felvételihez. A tizedikeseknek faktokat kell választaniuk, azaz lényegében el kell dönteniük, hogy milyen irányba terelik illetve maximalizálják tanulási energiáikat.

A nyolcadikosok és tizedikesek szintvizsgáznak, a gólyák pedig próbálnak a léghullámok hátán minél magasabbra jutni.

De aki az iménti felsorolásból kimaradt, az is biztosan úgy indul neki a tanévnek, hogy nem szeretne csalódott lenni júniusban. Mindnyájan így vagyunk ezzel. Álmaink és céljaink vannak.

Ezen a nyári pihenésből a szeptemberbe léptető napon helyesen tesszük, ha tudatosítjuk magunkban: az álmok maguktól nem valósulnak meg. Tenni is kell értük!

A kitűzött céljaid és az út, amin közben végighaladsz, - ez az, ami örökre megváltoztathatja az életed. Lépésről lépésre, tanévről tanévre.

Azért az álmokat nem töröljük ki a szemünkből, mert ugyan az igaz, hogy az álmok csak a képzeletünkben élnek, nem hoznak maguktól eredményt, de cselekvésre ösztönözhetnek.

A célok viszont – különösen az álmokkal összhangba hozott célok - megváltoztatnak téged. Megváltoztathatják a mindennapjaid rutinját, aminek végeredményeként valóra válhatnak az álmaid is.

A cél olyasmi, amiérttennünk, cselekednünk kell. Az álom olyan dolog, amiről csupángondolkodunk, „álmodozunk”. Álmodozni úgyis lehet, hogy a kisujjad sem emeled meg. A célok viszont nem valósulnak meg munka nélkül.

A célok eredményeket hoznak, az álmok színesek és kellemesek, de önmagukban meddők.

A célokhozhatáridőktartoznak, az álmok akár életed végéig is csak álmok maradhatnak.

A most kijelölhető határidő az évvége, a félév, a negyedév, a nyelvvizsga időpontja, a legközelebbi témazáró, a következő felelés, röpdolgozat, vagy csak, hogy tudod-e a választ az óra eleji ismétlő kérdésekre. A tanév során a legközelebbi határidő bizony mindig a következő tanítási nap. Ezért olyan nehéz egy tanévet becsülettel végigdolgozni. Nem tűri a halogatást. A következő tanítási nap mindig eljön. Milyen jó, hogy vannak hétvégék, ünnepek, szünetek. De ezek nem a halogatás, hanem a pihenés és feltöltődés napjai, ha jól élünk velük.

Az álmok a képzeletünkben keletkeznek, de az álmokból fakadó célokat avalóságban le kell gyökereztetnünk. Persze nem akarom az álmaitok szárnyait levágni, a céljaitokat földhöz ragasztani. A célok legyenek nagyra törőek, de azért ne irreálisak.

Eddig az álmokról csupa kellemeset, a célokkal kapcsolatosan talán csupa nehézséget emlegettem.

Valójában azért ez nem így van, mert a cél több örömöt rejt magában, mint a puszta álom. A célokhozugyanis célvonalis tartozik, ami azt is jelenti, hogy elérhetőek. Míg az álmok akár örökké is tarthatnak, minden megvalósulás nélkül, elérhetetlenül.

Az álmok inspirálhatnak téged, dea célok segítenek megváltoztatni, jobbítani az életedet és mások életét is.

A célok összpontosításra sarkallnak, hiszen folyton észben kell őket tartani. Az álmokat nem. Az álmodozás csupán egyfajta sodródás az ábrándok között.

Ábrándozni könnyű, szinte mindenkinek van egy álma, vannak ábrándjai. Ám sokkal kevesebb embernek vannak céljai. Legyél te is közöttük!

Aztán, ha megvalósítottad egy célodat, akkor jöhet a következő álom és az annak megvalósításához tartozó cél kitűzése.

Most az álmodozások idei nyara eltelt.

Év végi eredményekkel kapcsolatos álmodozásokról váltsunk át naponta megvalósított célokra. Már holnaptól.

A református iskolában a tantárgyak, a sok értékes szaktárgyi ismeret mellett kapsz még valami többletet. Többek között lehetőséget annak megélésére, hogy van erőd nemcsak álmodni, hanem célokat megvalósítani is. Kapsz erőt, mert ez az erő minden emberi határon túlról érkezik hozzád. Sokat fogsz hallani arról, hogy „bízzál az Úrban teljes szívből”. Érdemes ezt az üzenetet meghallani, érdemes ezzel a lehetőséggel számolni, erre építeni. Írjuk ezt fel szívünk tiszta táblájára idén is, és induljunk neki ennek az új tanévnek így!

Kedves Tanulóink, tudom, minden évben izgalommal várjátok, hogy van-e új tanár.

Először is tájékoztatlak benneteket arról, hogy Fehér Judit angol szakos, Gálfiné Makra Ildikó matematika szakos és Bovier Hajnalka magyar szakos tanárnőt újra körünkben üdvözölhetjük! Bánhidi Dóra angol szakos tanárnővel már találkozhattatok az iskolánkban végzős egyetemista korában.

Gréczi Szilvia tanárnő matematikából, fizikából és informatikából már sokkal többeket fog tanítani, mint tavaly.

Kémia órákon új óraadó tanárként Lajtár Istvánné, Kissné Bene Ágnes és Sápi Anikó tanárnőkkel, biológiából Szűcs Orsolya tanárnővel találkoznak majd csoportok.

Az angol anyanyelvi lektorunk ebben az évben is Megan Lethbridge.

Az új és régi pedagógusaink munkájára Isten áldását kérem, és kívánok testi-lelki erőt, igyekvő diákokat és élvezetes tanórákat mindnyájuknak!

Kedves Diákok, kérem, ti is fogadjátok szeretettel és együttműködő hajlandósággal az új és a régi pedagógusokat, értetek fognak dolgozni, nektek segítenek elérni céljaitokat.

2017a Reformáció Emlékéve. Az elmúlt tanévben már számos eseményen megemlékeztünk erről, e tanévben folytatódik a megemlékező sorozat. Egyebek mellett ennek lesz része a „Triatlon 500” és a „Reformáció 500” kórushangverseny is.

Ez alkalommal hadd idézzem újra Áprily Lajos Kálvin Jánosról, a vízió és a megvalósulás ívéről írt sorait, melyet a jubileumi esztendőben mottóul választottam:

„S megered tolla lázas éjszakákon,

és növekedve ír és írva nő,

Amit leír, a századokba csendül,

sors lesz belőle, szellem és erő.”

Tisztelt Szülők!

A tanév elfogadott munkarendjét a honlapunkon tekinthetik majd meg. Kérem, kísérjék figyelemmel azt, és jöjjenek rendezvényeinkre és a családi istentiszteletekre. Olvassák email-ben kiküldött havi tájékoztató leveleinket, keressék fel gyakran a honlapunkat és természetesen az e-naplót is. Személyesen és telefonon is szívesen fogadjuk önöket.

Szeptember elején indulnak a szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások. Óriási a versenyfelhívások száma. Kérjük, biztassák a részvételre gyermekeiket Önök is. Kérjük, ha lehetséges, vállalják a nevezési díjak anyagi terhét, hiszen sajnos a versenyek egy részén a részvétel nem ingyenes.

Kérjük megjelenésüket a szülői értekezleteken, fogadó órákon. A gyermekeink nevelése és tanítása legyen közös ügyünk valóban. Közös szavakkal és közös tettekkel, mert a nevelés minden értelmében közösségi ügy.

Hívom önöket október 3-án reggel fél 9-re az aradi kerékpártúrára indulók ünnepélyes búcsúztatására, valamint október 6-án reggel 7.15-re ide a templomba az aradi vértanúk emlékére készített műsor megtekintésére.

Tisztelt Szülők, mindenkor köszönjük az Önök bizalmát, amellyel felénk fordulnak.

Kedves Kollégáim!

Sok feladat vár ránk e tanévben is. E feladatokról az elmúlt hetek, napok során sokat beszéltünk. A feladatunk kettős, nevelni és tanítani kell a ránk bízottakat.

Minden gyermek lelke, szelleme kincsesbánya, szép feladatunk ezeknek a kincseknek a felszínre hozása. Másrészt, ahogy Széchenyi István megfogalmazta, „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.”

Kívánom az előttünk álló tanévre, hogy a lelki kincsek vigyázattal, szeretettel való feltárásában éppúgy eredményesek tudjunk lenni, mint a tudományos emberfők palántából legalább csemetévé való növesztésében.

Ezzel a szép reménységgel a 453 esztendős múltban gyökerező, az államosítás után 27 évvel újraindított iskolánk 2017/2018-os tanévét megnyitom.

Kecskemét, 2017. augusztus 31.

                                                                                                                Szenes Mártonné Durucz Anna

                                                                                                                                     igazgató

Tanévnyitó 2017
KRG, 2017. szeptember 20.