A gimnáziumi könyvtár, mely a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárának tagkönyvtáraként működik az épület új szárnyában, az uszoda bejáratával szemben található. Összesen 70 m2 alapterületen 17.000 kötettel várja a gimnázium diákjait, tanárait. Szépirodalom, szakkönyvek és a tanuláshoz szükséges tankönyvek, segédkönyvek, feladatgyűjtemények állnak a kölcsönzők rendelkezésére, melyek a nemzetközileg is elfogadott ETO rendszer szerint sorakoznak a polcokon.
A dokumentumok a Szikla 21 könyvtárprogrammal vannak feldolgozva, így könnyen lehet keresni az állományban a 3 db olvasótermi számítógépen. A számítógépek nagyban segítik a tanulók információgyűjtését is, órai munkához, önálló kutatáshoz, tanulmányi versenyekhez való anyag keresésében.

A gimnáziumi könyvtár nyitva tartását itt lehet megtekinteni.
Beiratkozás:
Az iskolai könyvtárnak tagja lehet minden tanuló, pedagógus, valamint az iskola adminisztratív és technikai dolgozói. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. A könyvtári tagságot tanévenként meg kell újítani.
Kölcsönzés:
Az egyidejűleg kikölcsönözhető dokumentumok száma tanulók esetében maximum 6 db könyv, pedagógusok esetében nem korlátozott. Az ingyenes tankönyvre jogosultak számára a tankönyvek száma nincs korlátozva, azokat a teljes tanévre kikölcsönözhetik. A könyveket a tanulók 3 hetes időtartamra kölcsönözhetik, amely egyszer hosszabbítható. Pedagógusok a tankönyveket egy tanévre, egyéb dokumentumokat 3 hónapra kölcsönözhetik. Az elveszített vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni, vagy forgalmi áron megtéríteni.