CSEREDIÁK-PROGRAM - beszámoló


2010.10.11. kedd, 09:39

A kecskeméti refisek „rokonlátogatásai”


A Kárpát-medence reformátussága, mint egy „nagy család” van jelen hazánkban és a környező országokban. Ahogyan egy családban lenni szokott, a rokoni szálak lehetnek erősebbek és lazábbak attól függően, mennyit áldozunk egy ilyen kapcsolatra. A Kecskeméti Református Gimnázium és Internátus három évvel ezelőtt elhatározta, hogy tervszerűen építi az oktatási intézményeken keresztül a „rokoni szálakat”.
Fontosnak érezzük, hogy diákjaink ne csak egy-egy verseny vagy ünnepi esemény keretében találkozzanak, hanem megismerhessék egymás hétköznapjait is. A keresztyén értékektől elidegenedett országunkban református intézményeink tanulói sokszor úgy érzik, hogy ők egy régen idejétmúlt ügy résztvevői. Kevés impulzus ösztönzi őket arra, hogy ennek az „ügynek” akár még képviselőjévé is váljanak. Természetesen mindig akad egy olyan mag, akik fiatal koruk ellenére elnyerték a hit ajándékát és középiskolás éveik tudatos megélésével, segítséget nyújthatnak ingadozó társaik keresztyén identitásának épülésében. Erre törekszenek az intézmények és a háttérbázist nyújtó gyülekezetek is, de mint tudjuk a fiatalok életéneknek ebben a periódusában erősebb a kortársak véleménye, példája.
Cserediák-programunk többek között tágabb teret és lehetőséget biztosít az egymás hite által való gazdagodásra. Ugyanakkor – az eddigi tapasztalatok alapján – fiataljaink rádöbbennek azokra a helyi értékekre, amelyek körül veszik őket, de sokszor csak ilyen módon nyílik fel szemük ezek meglátására.
Programunk során a Kecskeméti Református Gimnázium és Internátus tanulói eljuthattak a miskolci Lévay József Református Gimnáziumba, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumába, a Pápai Református Kollégium Gimnáziumába, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumába és egy ízben Kárpátaljára, a Tivadarfalvi Református Líceumba. Legfrissebb élményünk a Pécsi Református Kollégium Gimnáziumához és Internátusához fűződik, ahol diákjaink számára leginkább a családias légkör volt vonzó.
A program mindig egy hétig tart. Leginkább az internátusban lakó diákok cserélnek helyet és a hét során „egymás bőrébe bújva” sok-sok tapasztalatot, élményt és barátot szereznek, miközben részt vesznek a gimnázium és internátus munkarendjében, megismerik a várost és ott élő társaikat. Fontos része a hétnek, amikor alkalmat biztosítunk mindkét intézményben arra, hogy a tanulók bemutassák saját iskolájukat, mindennapjaikat és önmagukat.
Az idei tanévben még Nagyenyedi Református Kollégiumba tervezünk egy hetet, ezzel is erősítve a határon túli kapcsolatainkat.
Ez a program csak olyan módon jöhetett létre, hogy az említett iskolák a messzemenőkig partnerek voltak fogadásunkra, amelyet ezúton is köszönünk.
A jövőre nézve szeretnénk tanévenként egy országon belüli és egy határon túli hetet szervezni, erősítve diákjainkban a református hitünk értékeit és a „nagy családhoz” való tartozás örömét.


Pálné Lencsés Szilvia