Márk evangéliuma Budapesten


Nemrégiben lehetőségünk nyílt részt venni egy különleges előadáson. Teológiai hallgatók lelkesedése folytán került megrendezésre ez az alkalom, mely Márk evangéliumát mutatta be, ám nem szokásos előadás formájában....

Bővebben

Túr-túrák 2012


Az idei nyár júliusában közel 60 diák és felnőtt szedte a sátorfáját és állította fel a számunkra már régóta kedves túristvándi parókia udvarán. Alig vártuk, hogy újra láthassuk és meghódíthassuk kenuinkkal a mesés Túr folyócskát. A három hét során minden csoporttal úgy summáztuk az itt töltött időt,...

Bővebben    YouTube video

Sionházi látogatás


Nem könnyű gyakorolni a szeretetszolgálatot: erő, testi-, lelki-, idegi erő kell hozzá. Lemondást kell vál1alni érte, lemondást szabadidőről, személyes kényelemről, anyagi javakról. Azonban, ha valaki ebben a teherhordozásban nem kényszermunkát lát, hanem szeretetszolgálatot, annak öröme lesz a teherhordozásban, az csodálkozva éli át Isten Igéjének beigazolódását saját életében: "Aki másokat felüdít, maga is felüdül."...

Bővebben

Hattalanul beszámoló 2012


A programunkat előkészítővel indítottuk. Ezek az előkészítő alkalmak 2012. október 10-én kezdődtek. Betekintést nyertünk a Kárpát-medence magyarságának, Erdély történelmének, Székelyföld ismeretének témaköreibe. Erdély történelmének vázlatos bemutatása rendhagyó történelemóra keretében, vetítettképes előadással Szabados László tanár úr vezetésével történt...

Bővebben    YouTube video

Határon innen és túl


A Kecskeméti Református Diákotthon (Internátus) intézményi funkciójából fakadóan alapvető feladatának tekinti a nevelést, azon belül is a keresztyén nevelést. Ennek megvalósítása érdekében heti rendszerességgel (csütörtök esténként ½ 8 órai kezdettel) bibliaköröket, ill. ezekhez kapcsolódó un. közösségépítő alkalmakat szervez. Ezeken az estéken olyan témák...

Bővebben

Határok nélkül - Székelyudvarhelyiek látogatásaHanganyag

Határok nélkül - Nagyegyediek látogatásaHanganyag

JÓL TETTED, HOGY ELJÖTTÉL


Az idei ballagás azért más, mint az eddigiek, mert ebben a tanévben a végzős diákok kétszer élhették – élhetik át azt a szorongató érzést, hogy: mindjárt itt a vég! Az első ilyen alkalom a tanév során a december 21. előtti időszak volt – sokan voltak, akik világvége-várás hangulatában éltek. Azóta eltelt több mint 4 hónap és déjá vu érzése lehet némelyeknek, mert úgy gondolhatják újra: Itt a vég! Mi lesz ezután? Túlélem-e ezt az egészet? (főleg a ballagás utáni napokat)...


Bővebben

Az ÚR igéje másodszor is szólt Jónáshoz:


Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet énmondok neked! Jónás elindult, és elment Ninivébe az ÚR szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek: három nap kellett a bejárásához." (Jón 3:1-3.)


Bővebben