Kecskeméti Református Gimnázium Tantestülete


Igazgatóság:
Szenes Mártonné igazgató - matematika
Palásti-Kovács Márta igazgatóhelyettes - német nyelv
Tóth Imre igazgatóhelyettes - kémia, matematika
Tanárok:
Áipli Erika tanár - angol nyelv
Bánhidi Dóra GYES tanár - angol nyelv
Balogh-Litzinger Adrienn tanár - matematika
Bodor Zoltán tanár - informatika
Bodorné Takács Éva tanár – angol nyelv
Bovier Hajnalka tanár - magyar nyelv és irodalom 
Csizmadia Szabolcs    tanár - testnevelés
Deliné Neuhauser Anikó tanár - matematika, német nyelv
Dulka Szilárd tanár - testnevelés
Dunszt Orsolya tanár - testnevelés
Farkas Réka tanár – francia nyelv
Fehér Judit tanár - angol nyelv, orosz nyelv
Galambos Katalin tanár - történelem, földrajz
Galambos Péter tanár - matematika, fizika
Gálfiné Makra Ildikó tanár - matematika, fizika
Gréczi Szilvia tanár - matematika, fizka, informatika
dr. Hamarné Neuhauser Ágnes tanár - matematika, német nyelv
Horváth Lajos tanár - Fizika
Hős-Nagy Andrea tanár - hit- és erkölcstan, történelem
Jámbor Zsolt tanár - ének-zene
Jánosyné Bánszky Zsuzsanna tanár - spanyol nyelv
Juhász Katalin tanár - biológia, kémia
Kecskés Ágnes tanár - biológia, kémia
dr. Keresztesiné Baranyi Zita tanár - német nyelv, angol nyelv
Kovács Rita tanár - angol nyelv, orosz nyelv
Krettné Bagi Márta tanár - magyar nyelv és irodalom, fejlesztőpedagógus
Laczay András tanár - hit- és erkölcstan, lelkész
Lengyel Adrien tanár - bilógia, kémia
Majzik Ágnes tanár - német nyelv
Márton Eszter tanár - magyar nyelv és irodalom, német nyelv
Miklósné Urbán Zsuzsanna tanár - rajz és vizuális kultúra, földrajz
Nagy Anna tanár - biológia
Németh Ilona tanár - német nyelv
Rigó Róbertné Hajnal Edina tanár - angol nyelv, történelem (angol nyelven is)
Sándor-Kovács Zsuzsanna tanár - biológia, testnevelés
Sápi Anikó tanár - biológia, kémia, fejlesztőpedagógus
Seres Nóra tanár - angol nyelv, német nyelv
Somogyiné Víg Szilvia tanár - angol nyelv
Szabados László tanár - történelem, földrajz, könyvtárostanár
Szabó Emese tanár - magyar nyelv és irodalom
Szabó Gabriella tanár - magyar nyelv és irodalom
Szabó Zsuzsanna Márta tanár - matematika, német nyelv
Szabóné Hlavati Gabriella tanár - matematika
Szegediné Pesti Borbála tanár - matematika, kémia)
Szőke-Tóth Emőke tanár - matematika, fizika
Tusáné Petróczi Lea tanár - magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és média ismeret
Vajda Csaba tanár - történelem
Vargáné Hajdú Mária tanár - kémia
Vass Tünde tanár - angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
Vincze Árpád tanár - hit- és erkölcstan, lelkész
Zajacz Lajos tanár - fizika, kémia
Liam Clauss idegen nyelvi lektor - angol nyelv
Óraadók:
Adamekné Németh Zsófia tanár - hit- és erkölcstan
Béres Orsolya tanár - informatika
Gulyás Dávid tanár - magyar nyelv és irodalom
Kocsis Gábor tanár - testnevelés
Krett György tanár - informatika
Marosi Tímea tanár - dráma
Prikidánovicsné Huszka Gyöngyi tanár - matematika (angol nyelven is)
Szabó Antal tanár - matematika
Telekes Tamás tanár - testnevelés
Tóth Attila tanár - történelem, földrajz
Laboráns:
Hajdúné Dénes Julianna
Virágné Hornyák Nikolett GYES
Iskolapszichológus:
Kerekesné Jelényi Olga
Iskolatitkár:
Bencsikné Nagy Andrea
Tóth Ilona
Rendszergazda:
Gubicza Zsolt