A MATEMATIKA ÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK


2011.11.20. vasárnap, 11:47

A számítógépek már több, mint 10 éve tért hódítottak a nyelvoktatásban. A szaktárgyi felhasználásukhoz viszont hiányoztak a megfelelő programok. Az interaktív e-tankönyvek megjelenése részben pótolta ezt a hiányt. Párhuzamosan egyre több tankönyv-független szoftver lát napvilágot. Az algebrai programok az egyes évfolyamok tananyagához kapcsolódódnak, animációikkal, feladataikkal lehetőséget biztosítanak a differenciált foglalkoztatásra, az egyes tanulók más-más nehézségi fokú feladatokat oldhatnak meg ugyanabból a tananyagból. Biztosított az ellenőrzés, önellenőrzés. A geometriai szerkesztő programok a térlátás javításában, a feladatok jobb megértésében nyújtanak segítséget, ugyanakkor a kreativitás fejlesztéséhez is hatékony eszközök.

A számítógépes programok alkalmazása mellett szól a gyerekek lelkesedése is. Lényegesen szívesebben oldják meg az ilyen formában tálalt feladatokat.

Az informatika oktatásában törekszünk a logikai gondolkodás kialakítására és fejlesztésére, melyre építkezve könnyebben és biztosabban oldhatók meg az összetettebb feladatok. Az alapozás után nagyobbrészt a gyakorlati oktatás kap hangsúlyt, ami összhangban van az aktuális érettségi követelményekkel, azaz szövegszerkesztés, prezentációkészítés, grafika szerkesztés, weblapszerkesztés, táblázatkezelés és adatbáziskezelés alkotják a gyakorlati feladatok többségét. A programozás iránt érdeklődők szakköri keretek között illetve emelt szinten órai munka formájában is megismerkedhetnek a szükséges alapokkal és fejleszthetik tudásukat.