PÁLMAHÍR - 2011. január

 
„A Lélek gyümölcse pedig: … szívesség …”
Galatákhoz írt levél 5,22
Lekció: Máté 5, 38-42
A 2011. év első családi istentisztelete, beszámolók, fontos időpontok

A január 13-i osztályozó konferenciát követően 14-én véget ér az első félév, a félévi értesítőket 8-án kapják meg a diákok.
Január 17-én délután 4 órakor szokott éves rendünk szerint diákok ökumenikus imaóráját tartjuk, melyen városunk egyházi iskoláinak diákjai és tanárai vesznek részt.
Január 17-22-ig, minden este az ökumenikus imahét alkalmain lehetünk együtt a széchenyivárosi Szent Család Plébánia templomában. Az imahét végén, 23-án vasárnap úrvacsorás istentiszteleteket tartunk.
Január 23-tól az olaszországi Bellamonte-ban sítábort, a mátraházi Református Lelkészüdülőben téli tábort szervezünk.
Január 26-30 – téli szünet
Január 27-én, csütörtökön 14 órától írásbeli pótfelvételi
Február 8-án, kedden fél 5-től szülői értekezletet tartunk

Következő gimnáziumi családi istentiszteletünket 2011. február 13-án tartjuk a 11.b osztály szolgálatával.Pálmahír januári száma"pdf" formátumban

PÁLMAHÍR - 2010. december

 

A Lélek gyümölcse pedig:  … türelem …
Pál levele a Galatákhoz 5, 22
Lekció: 2Péter 3, 8-15

HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉVVÉGI KÉSZÜLŐDÉS ÉS PROGRAMOK

December 13-án, hétfőn 17 órakor az Általános Iskolával közös Adventi énekkari együttlétre, zenés áhítatra várjuk az érdeklődőket az Újkollégium Dísztermébe.
December 20-án, hétfőn 17 órakor a Gimnázium 10.d osztályának tanulói mutatják be karácsonyi műsorukat az Újkollégium Dísztermében.
December 22-január 2: karácsonyi szünet, első tanítási nap január 3.
December 24-én fél 4-kor karácsonyi ünnepség lesz a templomban
December 26-án, Karácsony másodnapján kötelező egyenruhás istentisztelet a templomban
Következő gimnáziumi családi istentiszteletünket 2011. január 9-én tartjuk


A Pálmahír decemberi száma "pdf" formátumban

PÁLMAHÍR - 2010. november

 
„A Lélek gyümölcse pedig: … békesség …”
Galatákhoz írt levél 5,22
Lekció: János 20,19-22
ŐSZI ESEMÉNYEK A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMBAN

November 19-én Cserkész-est kerül megrendezésre, melynek programjai között a tervek szerint helyet kap teaház, társasjáték, filmvetítés és táncház is.
November 20-án Református Bálat rendezünk, melynek bevétele a Kollégiumi Alapítványon keresztül iskoláink nevelési-oktatási céljainak megvalósulását szolgálja. Jegyek 9.000 Ft-os áron kaphatók a Lelkészi Hivatalban.
November 22-27-ig minden este 5 órai kezdettel adventi evangélizáció lesz templomunkban.
November 27-én 2 órától gyülekezeti családi nap lesz az Újkollégium épületében.
November 23-án 1630-tól fogadódélutánt tartunk a gimnáziumban.
November 28-a advent első vasárnapja, úrvacsorás istentiszteleteket tartunk.
December 4-én gimnáziumunk végzőseinek szalagavató ünnepségére kerül sor.
December 11-én szombati tanítás lesz, ezen a napon tartjuk adventi csendesnapunkat.
December 11-12-én kerül megrendezésre a szokásos karácsonyi vásár a Kiskonviktusban, melynek bevételével rászorulók karácsonyi ajándékát támogathatjuk.
Következő gimnáziumi családi istentiszteletünket december 12-én tartjuk.
A Pálmahír novemberi száma "pdf" formátumban

PÁLMAHÍR - 2010. szeptember

 

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet
Pál levele a Galatákhoz 5, 22

TANÉVKEZDÉS A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMBAN

Szeptember 14-én, kedden 16.30-kor szülői értekezletet tartunk, az értekezlet a templomban kezdődik.
Szeptember 21-én, kedden 15.00-kor Diákközgyűlés
Szeptember 26-án, vasárnap úrvacsorás istentiszteleteket tartunk
Október 1-jén, pénteken 17.00-kor az új elsősök mutatkoznak be a Gólyabálon
Október 3-án, vasárnap indul kerékpárral Aradra gimnáziumunk küldöttsége
Október 5-én, kedden a reggeli istentiszteleten emlékezünk meg az aradi vértanúkról
Október 10-én, vasárnap 11.00-kor kollégiumi istentiszteletet tartunk
Október 12-én, kedden 17.00-kor SZMK ülés, szülői fórum kerül megrendezésre
Október 22-én, pénteken iskolai ünnepélyen emlékezünk meg az ’56-os forradalomról
Október 25-29 között a cserediák-program keretében más református gimnázium tanulói látogatnak hozzánk.
Október 31-e, vasárnap a reformáció ünnepe, úrvacsorás istentiszteleteket tartunk
November 1-5 – őszi szünet
November 14-én, vasárnap 11.00-kor családi istentiszteleten lehetünk együtt
November 20-án Református Bált szervezünk a Díszteremben


A Pálmahír szeptemberi száma "pdf" formátumban

PÁLMAHÍR - 2010. június

Az értékelés ideje

"Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és leülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is: eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás."

(Mt 13,47-50)
<><><><><><><>
Véget ért a 2009/2010-es tanév, amelyet 2010. június 20-án a 9 órakor kezdődő ünnepi tanévzáró istentiszteleten zárunk le.

Hírek, események, információ

PÁLMAHÍR - 2010. május


Miért hozunk áldozatot?
Az igazgyöngy példázata
(Máté 13.45-46)
Rajtunk egy dolog áll: továbbra is kétes értékekért hozunk áldozatokat, vagy őszinte igyekezettel ragadjuk meg Isten országa közelségének lehetőségét? Krisztus közel hozta az Isten országát, mi mit teszünk?

 A 20 éves évfordulót megünnepeltük március 27-én a színházban

Visszaemlékezések

A Pálmahír májusi száma

PÁLMAHÍR - 2010. február

Legyél kincskereső – és a kincs boldog tulajdonosa!
(Máté 13: 44)

Ez a példázat arról beszél, hogy egyszer csak megtaláljuk a kincset, ott, ahol nem is kerestük, és nem is gondoltuk. Ez a kincs: az Isten Országa.
<><><><><><><>

A 2009/2010-es tanév I. féléve január közepén lezárult. A számszerű eredmények közül néhányat összefoglalva közlünk. Ez a táblázat több szempontból is elgondolkodtató. A problémák megoldásához kérnünk kell a kedves Szülők segítségét, együttműködését.

2010. február 24-én 17 órakor a díszteremben újra indul a „Pálmaház”

Hírek, események

A Pálmahír februári száma
TÁBLÁZAT

PÁLMAHÍR - 2010. január

A kovász tanítása…
(Máté 13: 33)

A példabeszéd megértésénél mindig egy üzenetet keresünk, nem a példa minden pontjában van az üzenet, hanem egy meghatározott tulajdonságban, vagy éppen képben. Így a kovász esetében is.
Miről is van szó igazán? Isten országáról, amit Jézus a kovászhoz hasonlít.


Kialakult hagyományainknak megfelelően ilyenkor szoktuk röviden tájékoztatni a Szülőket és az iskolafenntartó Gyülekezetet az előttünk álló évben várható oktatásfinanszírozási helyzetről.
A Költségvetési törvény oktatásra vonatkozó normatíváinak ismeretében azt már biztosan látjuk, hogy anyagi szempontból nagyon nehéz év elé nézünk.

Hírek, események

A Pálmahír januári száma "pdf" formátumban

PÁLMAHÍR - 2009. december

Olvassák és olvassátok a PÁLMAHÍR legújabb számát!

 
Kicsiny kezdet …
„Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz…”
   
(Máté ev. 13,31)
 
       
       
Az esztendő végéhez közeledve egyre több esemény, egyre több információ van, amiről feltétlenül tudni kell! Igyekeztünk ezeket összegyűjteni.
 
 
 
Gimnáziumi családi istentisztelet
2009. december 13.
       
       
„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jóakarat.”
   
(Lukács 2, 14)
 
       
  2009 december

PÁLMAHÍR - 2009. november

Olvassák és olvassátok a PÁLMAHÍR legújabb számát!


Ítélkezés, vagy növekedés

A búza és konkoly példázata
(Máté evangéliuma 13,24-30)
Laczay András lelkész-vallástanár gondolatai 

Felvételivel kapcsolatos információk.

Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő, tanulni vágyó, értékrendünkhöz alkalmazkodni tudó diákokat a Kecskeméti Református Gimnázium két hatévfolyamos és két négyévfolyamos új osztályának tanulói közé.

Hírek, események

A Pálmahír novemberi száma "pdf" formátumban


PÁLMAHÍR - 2009. szeptember

Olvassák és olvassátok a PÁLMAHÍR legújabb számát!

A jó föld
(Máté evangéliuma 13,1-23)

A jó talaj: az Ige előtt megnyílt és annak engedelmeskedő lélek, amelyben a hit ...
gyökeret ver,
gyümölcsöt hoz!"Egy református iskola tanévnyitó ünnepségének másnak, többnek, ünnepibbnek kell lennie a szokásos iskolai összejöveteleknél. Úgy gondolom, itt most nemcsak véletlenszerűen összegyűlt, s utána újra szétoszló emberek harangzúgásos ünnepi alkalmán veszünk részt, hanem egy igazi g yülekezet vagyunk, illetve kellene, hogy legyünk, a szó bibliai értelmében."

A Pálmahír szeptemberi száma "pdf" formátumban


PÁLMAHÍR - 2009. június

 

„Íme az ajtó előtt állok és zörgetek!”
(Jelenések könyve 3,14)

Isten vár rám! Ezzel kezdtük. Igen vár. „Íme az ajtó előtt állok és zörgetek.” Az ajtót nem akarja betörni. Az ajtót te nyithatod meg előtte. Akkor pedig „bemegyek ahhoz és vele vacsorálok” mondja. Velem akar közösségben lenni, Én pedig Vele lehetek közösségbe. Ez az igazi keresztyén élet. Ez az értékes emberi élet.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik támogató együttműködésükkel, szeretetükkel, eseményeink iránti érdeklődésükkel segítették egész tanévi munkánkat.

Hírek, információk.

A Pálmahír júniusi száma "pdf" formátumban

PÁLMAHÍR - 2009. május

Jézus az ajtónyitó
(Jelenések könyve 3,7-13)

Textus: „Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be …”

A tanév végéhez közeledve már bizonyos területeken összegezni tudjuk végzett munkánkat.


A Pálmahír májusi száma "pdf" formátumban
Versenyeredmények

PÁLMAHÍR - 2009. március

„…mid van, amit nem kaptál volna?”
Kor. 4:7

A születésnap mindig visszatekintés, számadás is. Legyen az ma is...

"Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen .....
Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.
Készülj fel rá testben és lélekben!" (Márai Sándor)

Gimnáziumunk ünnepei egyre inkább megfelelnek az író kívánalmainak, külsőségeiben és tartalmában valóban rangot adnak az iskolai életnek.


TÁJÉKOZTATÓ (költségvetési kérdésekről)
A Pálmahír márciusi száma "pdf" formátumban

PÁLMAHÍR - 2009. február

Ébredj, emlékezz, szolgálj!
Jelenések könyve 3, 1-6

Alapige: „Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy.” (Jel. 3,1/b)

A 2008/2009-es tanév I. féléve lezárult.
A félévi érdemjegyeket tanulmányozva, biztosan a kedves szülők is levontak, illetve levonnak néhány tanulságot. A tantestület is ezt tette az osztályozó konferencián és a félévet lezáró értekezleten.


A Pálmahír februári száma "pdf" formátumban

PÁLMAHÍR - 2009. január

 

A PÁLMAHÍR idei első számában olvasható ...

Mit lát az Úr?
( Jelenések 2: 18-19 )


Gimnáziumi családi istentisztelet

2009. január 11.

Egy mindig izgató, sokszor gúnyos megjegyzéseket is gerjesztő kérdés: Isten mindent lát?

Ez a levél, de az egész Szentírás is arról tesz bizonyságot, hogy Isten nem a világ felett tétlenül szemlélődő, hanem cselekvő Úr! De a Jézus Krisztusban adott kijelentés, még többet mond, amikor kijelenti, „Íme én tiveletek vagyok minden napon…” (Máté 28:20)

 

Hírek, események

 

A Pálmahír januári száma "pdf" formátumban

PÁLMAHÍR - 2008. december

 

A PÁLMAHÍR adventi számában olvasható ...

LEVÉL A PERGAMONI GYÜLEKEZETHEZ
(Jel. 2,12-17)


Ajándékot hozó advent


Gimnáziumi családi istentisztelet
2008. december 14.

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség és az emberekhez
jóakarat.”

(Lukács 2, 14)

 


A Pálmahír decemberi száma "pdf" formátumban

PÁLMAHÍR - 2008. november

 

A PÁLMAHÍR legújabb számában olvasható ...

Légy hű mindhalálig!
(Jelenések 2, 10)

Sok emberhez és sokféle dologhoz hűek vagyunk, miért ne lehetnénk hűségesek Istenhez?

 

Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő, tanulni vágyó, értékrendünkhöz alkalmazkodni tudó diákokat a Kecskeméti Református Gimnázium két hatévfolyamos és két négyévfolyamos új osztályának tanulói közé.

 


A Pálmahír novemberi száma "pdf" formátumban

PÁLMAHÍR - 2008. szeptember

 

A PÁLMAHÍR legújabb számát ajánljuk mindenki figyelmébe!

CSALÁDI ISTENTISZTELETEK A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMBAN

„Ha a gyökér szent, az ágak is azok. Ha egyik-másik ág le is törött, téged pedig vadolajfa létedre beoltottak közéjük, akkor részese lettél az olajfa gyökerének és dús nedvének…. Tudd meg, hogy nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.” Róm 11,16-18


A Pálmahír legújabb száma "pdf" formátumban

PÁLMAHÍR - 2008. április

A Pálmahír áprilisi száma

PÁLMAHÍR - 2008. március

„Te tanítasz engem az élet ösvényeire …”
Zsoltárok 16:11


Felnőttek lettünk! Betöltöttük a 18-ik évünket. Hisz ma arra emlékezünk, hogy 18 évvel ezelőtt született meg, vagy inkább született ujjá a Kecskeméti Református Kollégium.
A Zsoltárok könyve 16. része, amelyik a bibliaolvasásunk rendjében a vasárnapi Ige vezessen, a felnőtté lételünk emlékeiben.

 

Visszatekintés az elmúlt 18 évre...

„Uram! Ne hagyd, hogy leromboljam az élet templomát!
Engedd, hogy hasznomra váljék a tudás, hogy hasznossá legyek általa.”

PÁLMAHÍR - 2008. február

„Mit hiszünk, miért hiszünk?”
AZ APOSTOLI HITVALLÁS MAGYARÁZATA
„Alászállt a poklokra”

Lekció: Zsoltárok 130.
Textus: Máté 27,45-46 „…Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?”

Információk, hírek, félévi eredmények .....

PÁLMAHÍR - 2008. január


2008.01.14. hétfő, 08:50

„Mit hiszünk, miért hiszünk?”
AZ APOSTOLI HITVALLÁS MAGYARÁZATA

Családi istentisztelet

Szenvedett Poncius Pilátus alatt

Nagy lehetőséget rejt magában számunkra az idei családos istentiszteletek sora is. Hiszen miközben az Apostoli Hitvallás magyarázatát hallgatjuk, egyre inkább megvalósulhat Isten ajándékaként, hogy ne csak betanuljuk, felmondjuk, kívülről mondjuk, hanem megértsük, és nagy örömmel valljuk ezt a sok száz éves hitvallást!


Információk, hírek, események .....

Nagyon fontos, hogy az eddigiekhez hasonló színvonalon tudjuk végezni oktató-nevelő munkánkat, hiszen változatlan az érdeklődés gimnáziumunk iránt. Az általánosan csökkenő gyermeklétszám ellenére, iskolánk tanulói létszáma lényegében hosszú évek óta változatlan.

Kérjük tájékoztassák a gimnáziumunkban folyó munkáról rokonaikat, ismerőseiket és ajánlják jó szívvel gimnáziumunkat.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe:
Pálmahír - 2008. január
Vissza a főoldalra © Kecskeméti Református Gimnázium

PÁLMAHÍR - 2007. december„Mit hiszünk, miért hiszünk?”
AZ APOSTOLI HITVALLÁS MAGYARÁZATA

Családi istentisztelet

„… született néktek a Megtartó, ki Úr Krisztus…” Lukács 2:11.

"...Egy gazdasági elemzőtől olvastam a következő kérdést: meddig tart a karácsony? A következőkben szabadon idézek gondolataiból. Az idei karácsony 7 évig tart, 84 hónapig, ugyanis az egyik bank reklámja szerint, boldog lesz a karácsony, mert már 15 951,-- Ft havi törlesztésért fel lehet venni 800 000,-- Ft-ot, és mindent meg lehet venni, ami kell a karácsonyhoz! Ilyen hosszú és emlékezetes lesz az idei karácsony, mert a törlesztő részlet 84 hónapig emlékeztet majd 2007. karácsonyára!! Eddig az idézett ironikus, de nagyon is igaz és szomorú gondolata, melyen nem nevetni, hanem sírni lehet!..."


Információk, hírek, események .....

ADY ENDRE:
BÉKESSÉG ÜNNEPÉN

Békesség most tinéktek, emberek.
Örvendezzél, derék világ,
Hangozzatok, jámbor legendák,
Zsolozsmák, bibliák, imák.
Kicsi gyertyák, lobogjatok föl,
Bóduljunk tömjénnek szagán!…
Szép dolog ez!… Így kell csinálni
Minden karácsony-éjszakán…


Szeretettel ajánljuk figyelmükbe:
Pálmahír - 2007. december - ünnepi szám

 

PÁLMAHÍR - 2007. november„Mit hiszünk, miért hiszünk?”
AZ APOSTOLI HITVALLÁS MAGYARÁZATA

VAN TEREMTŐJE A VILÁGNAK?

Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett” (Jel 4,11)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében…” A bibliai idézet egy mennyei, az Apostoli pedig egy földi hitvallás. Egybecseng a kettő, s ez itt a földön a legszebb harmónia, a legszebb szimfónia. Két szólam, egy felső és egy alsó szólam szólal meg egyszerre...

Beiskolázás, információk, hírek, események .....

E havi tájékoztatónk elsősorban azoknak a szülőknek szól, akiknek jelenleg 6. vagy 8. osztályba járó gyermekük vagy ismerőseik ilyen korú gyermekei a 2008/2009-es tanévtől a Kecskeméti Református Gimnázium tanulói szeretnének lenni, valamint hírt adunk a közelmúlt és a közeljövő eseményeiről is...


Szeretettel ajánljuk figyelmükbe:
Pálmahír - 2007. november  

PÁLMAHÍR - 2007. szeptember„Mit hiszünk, miért hiszünk?”

AZ APOSTOLI HITVALLÁS MAGYARÁZATA

A hitről beszélgettünk a minap, s így szól valaki: milyen jó annak, aki tud hinni. Meglepő. Mi az hogy „tud” hinni valaki!? Hiszen a hit kérdése nem tudás, hanem mersz kérdése.

A 2007/2008-as tanév első családi istentiszteletén tisztelettel és szeretettel köszöntjük a családokat.

Pálmahír - 2007. szeptember  

PÁLMAHÍR - 2007. június
MERT TIED A HATALOM !

Hisszük-e, hogy minden ellenére továbbra is Istené a hatalom?

Nem könnyű tanévet hagyunk most sem magunk mögött, hiszen a társadalom állapota az egyes családok helyzetére is rányomja a bélyegét.

Mondjuk bizalommal minden nap: Tied a hatalom - mert meg fogjuk tapasztalni, hogyan érvényesül minden helyzetben. Aki kész rá, hogy meglássa és megértse, annak világossá válik a történelem valamennyi helyzetében. Pálmahír - 2007. június
 

PÁLMAHÍR - 2007. március„Mert hallottuk, hogy veletek van az Isten”

Zakariás 8:23/b
...milyen csodás élmény volt, semmivel sem hasonlítható, amikor 1990 március 25-én, a vasárnapi istentisztelet keretében tartott ünnepi presbiteri gyűlésen kimondhattuk, élünk Isten szabadító tettével.
42 év után újraindítjuk a Kecskeméti Református Kollégiumot!

Hírlevelünkben a családi istentiszteletekhez kapcsolódva havonta tájékoztatjuk a családokat a gimnáziumi élet aktuális kérdéseiről.

Számszerű adatok az újraindult egyházi oktatás 15 évéről.

   Pálmahír - 2007. március
 

PÁLMAHÍR - 2007. február


Megbocsátás
Lekció: Máté 18,21-35.
Textus: „…és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek…” (Máté 6,12.)


Örülünk annak, hogy tanítványaink többsége a tőlük elvárható szinten teljesíti feladatait és annak is, hogy vannak, akik vállalnak plusz munkát és felkészülnek és elindulnak különböző versenyeken. Tanár és diák közös erőfeszítése most sem maradt el.
De...

   PÁLMAHÍR - IV.évf. 6.szám
 

PÁLMAHÍR - 2007. január


"Mindennapi kenyér" - Laczay András lelkész írása

Az igazgató íróasztaláról... - Vetéssy Katalin igazgatónő írása


   PÁLMAHÍR IV.évf. 5.sz.