Aktuális

Fájó szívvel búcsúzunk Galambos Katalin tanárnőtől

,

Fájó szívvel búcsúzunk Galambos Katalin tanárnőtől, a Kecskeméti Református Gimnázium történelem-földrajz szakos tanárától, aki hosszú betegség után 2022. március 6-án elhunyt.

Galambos Katalin (Kis Katalin) 1964. május 17-én született Kecskeméten. A Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett pénzügyi szakirányon, hivatásának a pedagógiai pályát választotta. A középiskolában elsajátított gazdasági ismeretek hatása a későbbi pályafutása során is megmutatkozott a gazdaságföldrajz tanításában. A szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett kitűnő eredményű földrajz-történelem szakos tanári diplomát, latin speciális képzéssel kiegészítve.

Pályakezdőként a sarkadi Ady Endre Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskolában kezdett tanítani, és bekapcsolódott a Dr. Gáspár László nevéhez fűződő iskolakísérlet adaptációs folyamatába is. Ennek keretein belül a tehetséges diákok kutatómunkáját segítették, a lemaradókat felzárkóztatták. Új, komplex tantárgyakat dolgoztak ki, ő maga a kultúratörténet és a társadalomismeret tárgyakat.

Mindezen elméleti és gyakorlati tapasztalatoknak fontos szerepe volt széleskörű szakmai műveltségének kialakulásában.

A sarkadi évek után, 1991-ben önkéntes segítőként 10 hónapot töltött Nagy-Britanniában, ahol először a Wycliffe bibliafordító központban, majd egy walesi missziós központban dolgozott. Ez az időszak meghatározó szerepet játszott hitének alakulásában.

Szeretett volna újra tanítani, visszavágyott szülővárosába, Kecskemétre. 1992-től a Kecskeméti Református Gimnázium tanára lett, ahol osztályfőnöki feladatot is kapott. Hamarosan társra talált Galambos Péter matematika-fizika szakos kollégánk személyében. 1995-től hét évet Eszter, Hanna és Ágnes lányaik gondozásával, nevelésével töltött, akik később mindnyájan Gimnáziumunk kitűnő diákjai lettek.

Az iskolába visszatérve a számára oly kedves tanítás mellett számos továbbképzésen, szakmai fejlődést segítő programon vett részt. Mindig fontosnak tartotta a naprakész tudást, a tökéletes felkészültséget.

Iskolánk falai között töltött 22 év alatt rábízott diákok százait tanította, készítette fel történelemből és földrajzból emelt, illetve középszintű érettségire, diákjai sikeresen szerepeltek tanulmányi versenyeken. Az évtizedek alatt négy osztálynak volt osztályfőnöke. Segítette őket, kirándulásokat, közösségépítő alkalmakat, kulturális programokat szervezett, nagy lelkesedéssel és kreativitással írt és rendezett ünnepi műsorokat. Tanítványaival rendszeresen vettek részt egyházi szolgálatokban.

Kötelességtudó, következetes pedagógusnak ismertük, aki nemcsak a magas szakmai igényességet tartotta fontosnak, hanem diákjait is szerette és emberségre tanította. Rendkívül megbízható, életvidám emberként tekinthettünk rá, aki másokban és a helyzetekben mindig a jót, a szépet kereste. Tudatos egyszerűségében és szerénységében nagyszerű ember, szeretett tagja volt közösségünknek.

Másfél évig tartó nehéz betegségét mindvégig az Úristenbe vetett reménységgel, kitartó küzdelemmel, csendesen hordozta.

Példamutató személyiségként tartjuk meg szívünkben és emlékezetünkben. Munkatársai és tanítványai búcsúzunk Tőle, emlékét szeretettel, megbecsüléssel, tisztelettel őrizzük.