Iskolánkról

Tantestület

,

Tanári névsor

Kecskeméti Református Gimnázium Tantestülete
Igazgatóság:    
  Szenes Mártonné igazgató - matematika
  Palásti-Kovács Márta igazgatóhelyettes - német nyelv
  Tóth Imre igazgatóhelyettes - kémia, matematika
Tanárok:    
  Adamekné Németh Zsófia tanár - hit- és erkölcstan
  Áipli Erika tanár - angol nyelv
  Balogh-Litzinger Adrienn tanár - matematika
  Bodor Zoltán tanár - informatika
  Bodorné Takács Éva tanár – angol nyelv
  Csizmadia Szabolcs   tanár - testnevelés
  Deliné Neuhauser Anikó tanár - matematika, német nyelv
  Dulka Szilárd tanár - testnevelés
  Dunszt Orsolya tanár - testnevelés
  Farkas Réka tanár – francia nyelv
  Fehér Judit tanár - angol nyelv, orosz nyelv
  Galambos Katalin tanár - történelem, földrajz
  Galambos Péter tanár - matematika, fizika
  Gréczi Szilvia tanár - matematika, fizka, informatika
  dr. Hamarné Neuhauser Ágnes tanár - matematika, német nyelv
  Horváth Lajos tanár - fizika
  Horváth-Bánhidi Dóra GYES tanár - angol nyelv
  Hős-Nagy Andrea tanár - hit- és erkölcstan, történelem
  Huber László tanár - magyar nyelv és irodalom
  Jámbor Zsolt tanár - ének-zene
  Jánosyné Bánszky Zsuzsanna tanár - spanyol nyelv
  Juhász Katalin tanár - biológia, kémia
  Kecskés Ágnes tanár - biológia, kémia
  dr. Keresztesiné Baranyi Zita tanár - német nyelv, angol nyelv
  Kovács Rita tanár - angol nyelv, orosz nyelv
  Krettné Bagi Márta tanár - magyar nyelv és irodalom, fejlesztőpedagógus
  Laczay András tanár - hit- és erkölcstan, lelkész
  Lengyel Adrien tanár - bilógia, kémia
  Majzik Ágnes tanár - német nyelv
  Márton Eszter tanár - magyar nyelv és irodalom, német nyelv
  Mészáros Adél tanár - magyar nyelv és irodalom, történelem
  Miklósné Urbán Zsuzsanna tanár - rajz és vizuális kultúra, földrajz
  Nagy Anna tanár - biológia
  Németh Ilona tanár - német nyelv
  Rigó Róbertné Hajnal Edina tanár - angol nyelv, történelem (angol nyelven is)
  Sándor-Kovács Zsuzsanna tanár - biológia, testnevelés (GYES)
  Sápi Anikó tanár - biológia, kémia, fejlesztőpedagógus
  Seres Nóra tanár - angol nyelv, német nyelv
  Somogyiné Víg Szilvia tanár - angol nyelv
  Szabados László tanár - történelem, földrajz, könyvtárostanár
  Szabó Emese tanár - magyar nyelv és irodalom
  Szabó Gabriella GYES tanár - magyar nyelv és irodalom
  Szabó Zsuzsanna Márta tanár - matematika, német nyelv
  Szabóné Hlavati Gabriella tanár - matematika
  Szegediné Pesti Borbála tanár - matematika, kémia (GYES)
  Szőke-Tóth Emőke tanár - matematika, fizika
  Tusáné Petróczi Lea tanár - magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és média ismeret
  Vajda Csaba tanár - történelem
  Vargáné Hadjú Mária tanár - kémia
  Vass Tünde tanár - angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
  Vincze Árpád tanár - hit- és erkölcstan, lelkész
  Zajacz Lajos tanár - fizika, kémia
  Culles Ellis idegen nyelvi lektor - angol nyelv
Óraadók:    
  Béres Orsolya tanár - informatika
  Gazdag Edit tanár- informatika
  Gulyás Dávid tanár - magyar nyelv és irodalom
  Kocsis Gábor tanár - testnevelés 
  Prikidánovicsné Huszka Gyöngyi tanár - matematika (angol nyelven is)
  Szabó Antal tanár - matematika
  Telekes Tamás tanár - testnevelés
  Tóth Attila tanár - történelem, földrajz
     
Laboráns:    
  Hajdúné Dénes Julianna  
  Virágné Hornyák Nikolett GYES  
Iskolapszichológus:    
  Kerekesné Jelényi Olga  
Iskolatitkár:    
  Bencsikné Nagy Andrea  
  Tóth Ilona  
Rendszergazda:    
  Gubicza Zsolt