Iskolánkról

Kórusunk története

,

Énekeljetek az Úrnak!
A Református Kollégium Kórusairól

Minden 1991 szeptemberében kezdődött, amikor elindult a kórusmunka a Kecskeméti Református Gimnáziumban. Felismerni valaminek a hiányát, felmérni a terepet, megfogalmazni egy reális célkitűzést, majd diákokat keresni a megvalósításhoz, talán ez a folyamat legnehezebb része. Ha mindez megvalósult, akkor jöhet a tanítás, az irányítás, végül pedig a reprezentálás. Letenni az asztalra valamit. De hogyan?!
Ha nem szívvel-lélekkel csináljuk, semmi értelme nincs. Délutánonként az iskolában marasztalni 60-80diákot, csak azért, hogy egy tanár élőben létrehozza a harmóniát, elég nehéz.


Mikesi tanár úr 2002-ig vezette a gimnáziumi kórust, őt Németh Pál tanár úr követte, aki 2005 júniusáig vezényelte a kórust. Éneklő Ifjúságokon elért sikerekkel, arany minősítéssel, sok-sok templomi fellépéssel, kirándulással, szolgálattal, nagyszerű kiszenekari hangszerelésekkel élményt szerezve a diákoknak és a közönségnek.
Az Általános Iskolában az 1994-es indulással szintén megkezdődött a zenei munka Kovácsné Barócsi Edit vezetésével, aki megalapozta a későbbi munkát. 


2000-ben Jámborné Márkus Emőke tanárnő kapott felkérést arra, hogy indítson el színvonalas kórusmunkát.
A gimnáziumban 2005 szeptemberében kezdte meg munkáját Jámbor Zsolt tanár úr. Terveikben több évnyi munka állt megfogalmazottan, beteljesítésre várva. Azonos nevelési elvek, azonos szakmaiság, azonos munkamorál jellemzi máig a karvezető házaspárt.
Ez évben kezdődött az adventi hangversenyek hagyománya is, melyen azóta is a Kollégium összes kórusa énekel.


A szülők, a tantestületek és a diákság egésze decemberben ismerkedhetett meg a gimnázium Kamarakórusával, amely a középiskola leginkább zeneértő, a kottát jól olvasó énekeseiből állt össze, akik élvezték a felcsendülő hangzatok közötti játékot, az új társaságot, a kivételes hangulatot.
A heti egy kóruspróba alkalmával távolmaradásra engedélyt kérni nem mert senki, ha mégis, akkor utólag nagyon megbánta. Ugyanis nem volt választási lehetősége az illetőnek: a becsületes elkéredzkedést azonnali értetlenkedés követte, a lógás pedig rizikós volt.


Az Éneklő Ifjúság nemes versengésre lehetőséget adó alkalmain aztán a város is megismerte a kórusokat, bekerültünk Kecskemét zenei életébe.
Ezek után minden úgy történt, mint a mesében. Fellépések sora várta a kórusokat. Mi pedig csak próbáltunk és próbáltunk. Hajnali negyed 8-as szólampróbák, majd összeéneklések és a feledhetetlen külföldi fellépések. Mert csodás dolog magyar népdalt énekelni Dániában, az Északi-tenger partján. Megrázó református kórusként részt venni a Csíksomlyói Búcsún, és énekelni a somlyói kegytemplomban. Hihetetlen élmény volt elképesztő méretű evangélikus templomokban koncertet adni Németországban, vagy meghódítani Velence tereit, templomait.


2008-ban alakult meg az alsó tagozat 3-4. osztályosaiból a Kicsinyek Kórusa. Így lehetőség adódik arra, hogy a diákok 10 évnél is többet vegyenek részt a kórusmunkában.
2012-ben vált teljessé a kórusmunka. Megalakult a Grádics Kórus, melyben volt diákok, tanárok, kollégiumi dolgozók énekelnek hétről-hétre magas színvonalon.


Így mára már 5 kórus énekel a Kollégiumban.
Református Általános Iskola Kicsinyek Kórusa – Jámborné Márkus Emőke
Református Általános Iskola Gyermekkórusa - Jámborné Márkus Emőke
Református Gimnázium Psalmus Kórusa – Jámbor Zsolt
Református Gimnázium Kamarakórusa - Jámbor Zsolt
Református Kollégium Grádics Kórusa - Jámbor Zsolt Sok-sok év közös munka után, melyet a kórusok és vezetőik maguk mögött tudhatnak, bebizonyosodott, hogy a heti egy énekóra és egy kóruspróba ellenére, tudatos, koncentrált munkával, igényes kórusmuzsikát lehet létrehozni, nem zenei tagozatos iskolában is.


A kórustagok közül a legtehetségesebbek országos zsoltáréneklő és népdalversenyeken értek el rangos helyezést. A kórustagok közül többen énekelnek más egyházi és világi kórusban, többen választották az ének-zene tanári hivatást, népszerű könnyűzenész, sőt leendő operaénekes is tagja volt a kórusunknak.


Az éves munka megalapozását segítik, a közösséget erősítik a nyaranta megtartott kórustáborok, melyeknek helyszíne Mátraháza (Református Üdülő), és a Szelidi-tó környéke.
Sikerült együtt megteremtenünk egy olyan közösséget, amelyre életünk végéig fogunk emlékezni, hiszen tudat alatt, vagy tudatosan mosolyt csalhattunk az arcokra, megszerettük és megszeretettük a zenét, és azóta is − ki itt, ki ott – e tevékenységgel melengetjük a szíveket.
A cél nem más: minél több diák élvezze az igényes kóruskultúrát, népszerűsítsük Kodály Zoltán művészetét, nevelési elveit, az egyházzene legszebb darabjaival szebbé tegyük az ünnepi istentiszteleteket, szolgálatokat, valamint képviseljük Kecskemét városát országos és nemzetközi eseményeken, versenyeken.

Fülepi Henrietta
volt kórustag