Iskolánkról

Fizika középszintű szóbeli tételekhez tartozó kísérletek leírása 2022.

,

KÖZÉPSZINTŰ  FIZIKA  ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉMAKÖREI  ÉS KISÉRLETEI

a 2021-2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában

Összeállította: Zajacz Lajos 

A tételsor tematikája

I. Mechanika: 6 db tétel

II. Hőtan: 3 db tétel

III. Elektromosságtan: 4 db tétel

IV. Optika: 2 db tétel

V. Atomfizika: 3 db tétel

VI. Gravitáció, csillagászat: 2 db tétel

                

I. Mechanika

1. Egyenes vonalú mozgások: egyenletes mozgás vizsgálata

2. Munka, energia: lejtőn leguruló golyó energiáinak vizsgálata

3. Periodikus mozgások:a harmonikus rezgőmozgás jellemzése

4. Newton törvényei, súrlódás, közegellenállás

5. Pontszerű és merev test egyensúlya: forgatónyomaték, egyszerű gépek

6.  Folyadékok és gázok mechanikája: felhajtóerő mérése

 

II. Hőtan

7. Hőtágulás: térfogati hőtágulás vizsgálata Gravesande eszközzel

8. Halmazállapot-változások: halmazállapot-változások bemutatása

9. Gázok állapotváltozásai, a hőtan I. főtétele: izoterm állapotváltozás vizsgálata Cartesius-búvárral

 

III. Elektromágnesesség

10. Az elektromos mező: elektrosztatikai vonzás-taszítás, töltésmegosztás kimutatása

11. Elektromos kapcsolások: soros és párhuzamos kapcsolás vizsgálata

12. Időben állandó mágneses mező: alapjelenségek, áram mágneses hatása

13. Időben változó mágneses mező (indukció): a mozgási elektromágneses indukció bemutatása

 

IV. Optika

14. A fényhullámok visszaverődése új közeg határán. homorú tükör képalkotásának vizsgálata

15. A fényhullámok törése új közeg határán. domború lencse fókusztávolságának meghatározása

 

V. Atomfizika, magfizika

16. Az atommodellek: különböző sók lángfestésének vizsgálata

17. Az atommag összetétele, természetes radioaktivitás: természetes bomlási sor vizsgálata táblázat segítségével

18. Atommaghasadás, láncreakció: grafikon segítségével a magátalakulások értelmezése

 

VI. Gravitáció, csillagászat

19. Gravitációs mező, gravitációs kölcsönhatás: ’g’ meghatározása ingával

20. Csillagászat: a Merkúré s a Vénusz összehasonlítása

 
Fizika középszintű szóbeli tételekhez tartozó kísérletek leírásai (2022)

Megtekintés